آگهی بسته شدن مرزهای مرکزی و جنوبی

آگهی مهم:

با توجه به بسته شدن برخی مرزها و گذرگاه های مرزی ایران با مرکز و جنوب عراق بدلیل کامل نبودن مدارک کالاهای صادراتی ارسالی به مرزها، کامیونهای زیادی در مرزها متوقف مانده اند و مسیر را مسدود نموده اند

با مذاکره با مسئولین عراقی مقرر شد برای رفع این مشکل کامیونهای فعلی با پرداخت ودیعه نسبت به ترخیص اقدام نموده و سپس مدارک خود را تکمیل نمایند

خواهشمند است هنگام ارسال محموله های صادراتی به مرز، اسناد لازم مانند گواهی مبداء، گواهی بهداشت و فاکتور مورد تایید سفارت عراق در تهران را به همراه داشته باشد

در صورت نیاز گواهی انطباق COC نیز بایستی همراه کالا باشد

برای اطلاع از کالاهای الزامی گواهی انطباق نیز میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید

http://yon.ir/Fto8