رضازاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

شرکتهای نفتی عراق

چ جولای 10 , 2013
Share on Facebook Tweet it Email Company Name Link Logo Petroleum Research & Development Center (PRDC) http://prdc.gov.iq/   BAIJI OIL TRAINING INSTITUTE (BaiOTI) http://www.otibaiji.oil.gov.iq Pin it http://dmr.ir/156/#MDcxMDEzXzA3NTR BASRAH OIL TRAINING INSTITUTE (BasOIT) http://bsroti.oil.gov.iq Pin it http://dmr.ir/156/#MDcxMDEzXzA3NTR KARKUK OIL TRAINING INSTITUTE (KOTI) http://www.kirkukoti.net Pin it http://dmr.ir/156/#MDcxMDEzXzA3NTR BAGHDAD OIL TRAINING INSTITUTE (BOTI) […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق