i.iran@iran.ir

پست بعدی

پاسخ به برخی شبهات یک خبرنگار در مورد بازار عراق

ش اکتبر 17 , 2015
Share on Facebook Tweet it Email   2. چگونه است که بازرگانان ترک در شرایطی که ما دست بالا را در بازار عراق داشتیم به تدریج اما با سرعتی بالا توانستند جایگاه برتر را در تجارت با این کشور کسب کنند؟ ما هیچ وقت دست بالا را در بازار عراق […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق